Bex Its (ilaç Takip Sistemi)

İlaç Takip Sistemi, sağlık ürünlerinden ilaçlar ve ilaçlara en yakın ürünleri izleyebilmek üzere planlanmıştır ve "Beşeri Tıbbi Ürünler Etiket ve Ambalajlama Yönetmeliği” kapsamına giren ürünleri takip eder.

Bex its kanunla zorunluluk haline gelen ilaç takip sistemini ilgili paydaşlarına zahmetsiz ve çok kolay bir şekilde bildirim yapmalarını sağlayacak "bex its" platformunu geliştirdi. Web tabanlı olan bu sistem internet olan her hangi bir yerden çalışmanıza olanak sağlaması ile öne çıkıyor.

İlaç Takip Sistemi, sağlık ürünlerinden ilaçlar ve ilaçlara en yakın ürünleri izleyebilmek üzere planlanmıştır ve "Beşeri Tıbbi Ürünler Etiket ve Ambalajlama Yönetmeliği” kapsamına giren ürünleri takip eder.

Ayrıca söz konusu ilaçların sarf edildiği Hastane, Sağlık Ocağı, Aile Hekimi gibi Merkezler; Eczane ve Ecza Depoları; Üreticiler, İthalatçılar ve Geri Ödeme Kurumları doğrudan İlaç Takip Sistemi kapsamı için yer alan paydaşlardır.

İlaçlar güvenlik gerektiren, üretim yerleri izne tabi olan, satış yerleri sınırlandırılmış, fiyatları merkezi otorite tarafından belirlenen ve ödemeleri büyük oranda devlete ait bir geri ödeme kurumu tarafından yapılan ürünlerdir.

Buna göre İlaç Takip Sistemi kapsamında yer alan ürünler şöyledir

Reçeteli ilaçlar: Satışı reçeteye bağlı olan ilaçlardır. Bu ürünler ancak eczanelerden ve mutlaka bir reçete karşılığı verilirler.

Reçetesiz ilaçlar: Reçeteye bağlı olmaksızın, eczanelerde satılabilen ilaçlardır. Hem reçeteli hem reçetesiz satılabilen bu ilaçlar ülkemizde ruhsata tabidir ve ruhsatsız ürünler hiçbir şekilde satılamaz.

Tıbbi Beslenme Ürünleri: Piyasada “Food Supplement” yani “ Besin Desteği” olarak ifade edilen bazı ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerin tıbbi maksatlarla hastalara verilen ya da besin desteği olarak alındığında kişilere koruyucu etki yapabilen ve gelişmeyi destekleyen bazı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan tıbbi amaçlarla kullanılanlara “ Tıbbi Beslenme Ürünleri” adı verilmektedir. 

Tıbbi beslenme ürünlerinin bazıları geri ödeme kurumları tarafından geri ödenebilir olarak kabul edilmektedir. 

Tıbbi beslenme ürünleri de ilaçlar gibi güvenlik gerektiren ürünler oldukları için izlemeye uygun görülmüş ve İlaç Takip Sistemi içinde değerlendirilmiştir.

Diğer beslenme ürünleri sistem kapsamı dışındadır.

İTS Kapsamı dışında kalan ürünler ise aşağıdaki gibidir

Dekstroz, NaCI çözeltisi gibi serum şeklindeki ve sürümleri yüksek, sadece hastane ortamlarında kullanılabilen ürünler Radyofarmasötik ürünler ve kişiye özel üretilen alerji aşıları gibi ürünler Majistral ürünler Bunların dışında herhangi bir ürün özel olarak kapsam dışında bırakılmamıştır. Uygulamaya ithal edilmiş ve yerli üretilmiş tüm ürünler dahildir. Herhangi bir şekilde herhangi bir firma ve ürünlerine özel bir statü tanımlanmamıştır. Zaten böyle bir sistem tasarlanırken yapılacak herhangi bir istisna, işin doğasına aykırı olmaktadır.

Ayrıca ilaçların sarf edildiği Hastane, Sağlık Ocağı, Aile Hekimi gibi Merkezler, Eczane ve Ecza Depoları, Üreticiler, İthalatçılar ve Geri Ödeme Kurumları doğrudan İlaç Takip Sistemi kapsamı içinde yer alır. Söz konusu paydaşlar ilaçların üretiminden sarfiyatına kadar geçtiği her konumdan bildirim yapar. Yapılan bildirimler kayıt altına alınır. Böylelikle işlem yapılan ilacın son durumu ve kime ait olduğu İTS’ye iletilir.

İlacın konumuyla ilgili bildirim yapmakla yükümlü paydaşlar şunlardır

Hastane, Aile Hekimi gibi Merkezler

Eczane ve Ecza Depoları

Üreticiler

İthalatçılar

Geri Ödeme Kurumları