Halis (Hal İşletim Sistemi)

İşlem hacmi yüksek olan hal müdürlüklerinin iş yükünü hafifletmeye ve zaman kaybını azaltmaya 

Hal İşletim Sistemi HALİS

İşlem hacmi yüksek olan hal müdürlüklerinin iş yükünü hafifletmeye ve zaman kaybını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda bakanlık tarafından “Hal Müdürlükleri Web Servisi” uygulaması geliştirilmiştir.

WEB SERVİSİ ENTEGRASYONU

Web servisleri ile bildirimciyi, işletmeleri, künyeleri ve rüsum bilgilerini kolayca sorgulayabileceği gibi, künye yol kontrol metodu yardımıyla hızlı bir şekilde yol kenarı denetimlerini yapabilecekler, bildirimciye ve/veya hale gelen veya bildirimciden ve/veya halden çıkan ürün, ürün cinsi ve ürün miktarı bilgilerine ulaşabileceklerdir. Halis sayesinde giriş-çıkış bilgilerini takip ederek bildirimciye, hale veya il geneline yönelik çeşitli raporlar üretmek artık çok kolay.

İŞLEM KOLAYLIĞI

Personellerin yaptığı tüm işlemler kayıt altına alınarak oluşabilecek tüm hatalar ve suistimaller ortadan kaldırıdı.

İŞLEM GÜVENLİĞİ

Plaka okuma ve kantar cihazlarını entegre olmasına olanak sağlandığından sistemde giriş ve çıkış yapılan tüm araçların fatura ve irsaliyelerin doğru ve güvenilir olarak raporlanmasını ve tüm şikayetlerde şeffaf bir görüş sunulmasında aktif rol oynanmaktadır.

E-FATURA SİSTEMİ

Toptancı hal merkezlerine kayıtlı olan esnafların günlük satıştan bir gün sonra getirdikleri faturaları bilgisayar ortamında aktarımı kapsamaktadır.

E-OTOPARK (Plaka Okuma Sistemi )

İşlem hacmi yüksek olan hal müdürlüklerinde oluşan araç yoğunluğunun kayıt altına alınması ve toptancı hali giriş ve çıkışlarında bakanlık bildirimlerinde aracın fiilen girdiğinin ispatına ve ürün taşımıyorsa otopark ücretlendirilme sinin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

E-KANTAR

Hal içi mevcut olan kantar cihazları ile iletişime geçerek bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasını kapsamaktadır.

E-ZABITA

İşlem hacmi yüksek olan hal müdürlüklerinde oluşan hatalı işlemlerin yoğun olması nedeni ile oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi ve işlemlerin doğru güvenilir hızlı olmasını sağlamaktadır.

E-STOK & PAYDAŞ

Toptancı haline ilişkin bilgiler ile halde faaliyet gösterenlere verilen teminatlara ilişkin bilgilerin hal kayıt sistemi ile entegrasyon ile güncel olarak takip edilmesi ve hal içi esnafların bu bilgilerine internet ortamında ulaşabilmektedir.

E-FİYAT LİSTESİ

Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ilan edilen yazıların bir Pano üzerinde, sürekli ve anında değiştirilme imkânını bizlere sunan bir teknoloji harikasıdır. Reklâm sektöründe kullanılan LED Tabelalardan çok farklı özelliklere sahip olarak, Ana Merkez Bilgisayar ile LED Pano arasında, anlık bilgi iletişimini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemle, bilgisayar ekranından uzak mesafedeki panolara yeni mesajlar göndererek sınırsız bilgi güncellemesinde bulunabilir