Halis (Hal İşletim Sistemi)

   

                Tüm Hal Tek Program

     Halde gerçekleştirilen tüm işlemler için HALİS tek başına yeterlidir. Aynı işlemleri farklı program ve HKS üzerinden de yapmanız gerekmemektedir.

                HKS ile Tam Entegrasyon

     HALİS tüm aşamalarda HKS ile entegre çalışmaktadır. Bu da sizlere yasal mevzuata uygun çalışma imkânı sunar.

                Yüksek Güvenlik

     Mevzuat gereğince hal dışı/yetki dışı işlemlerin önüne geçerek yapılan işlemlerin güvenilirliğini ve güvenliğini sağlar.

                Fatura Toplama İşlemine Son

     Halde faaliyet gösteren firmalardan online ortamda anlık fatura aktarımı ile fatura alma gerekliliği ortadan kalkmıştır.

                Mükerrer Künyelere Son

     HALİS, en sık karşılaşılan sıkıntılardan biri olan künyelerin birden fazla kez kullanımını tespit eder.

                Tüm Kantarlara Uyumlu Yapı

     Sistem alt yapısı marka ve modelden bağımsız tüm kantar modelleri ile veri alışverişine uyumludur.

                Zabıtaya Otomatik Bildirim

     Uyumsuzluk ve uygunsuzluklarda cezai işlemler için zabıtaya anlık bildirim ve görevlendirme yapar.

                Yazarkasa Entegrasyonu

     Tahsilat işlemleri için yazarkasa altyapısı mevcuttur.

                Anlık Fiyat Listesi

     Halde ticarete tabi ürünlerin anlık fiyatlarını oluşturur ve bunları hem yazılım hem web sitesi hem de paneller vasıtasıyla bildirir.

                Hızlı Geçiş Sistemi

     Hal giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu oluşumunu engeller.

                Modüler Yapı

     Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz modülleri alın, daha az ödeyin. Kullanmayacağınız uygulamalar için boş yere ücret ödemeyin.

HALİS Nedir?

     HALİS (HAL İşletim Sistemi), Belediye Toptancı Haller Müdürlüğü’nün tüm yönetim işlemlerinin yapıldığı ve buna bağlı olarak dökümlerinin gerçekleştirildiği bir uygulamadır.

     Hal İşletim Sistemi, toptancı halinde gerçekleşen tüm süreçlerin geliştirilmesi, bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, raporlanması işlemlerinin daha hızlı ve kolay sağlanabilmesi açısından gereksinim duyulan bir uygulamadır.

     Uygulama yalnızca kullanıcılarına zaman kazandırmakla kalmayıp, insan kaynaklı hata ve suiistimalleri minimuma indirgemek, personel işlem yükünü hafifletmek, işlem maliyetlerini azaltmak, gerek rüsum gerekse giriş/çıkış ve paydaş ücretlerinden elde edilen gelirleri yüksek oranda artırmak gibi kazançlar sağlamaktadır.

     Ayrıca HALİS uygulaması, Hal Kayıt Sistemi Genelgesi ve Hal Yasası dahilinde belediyelere yüklenen yasal yükümlülüklerin tamamını kapsayabilen tek program olma özelliği ile de öne çıkmaktadır.

Genel olarak HALİS;

 • Mevcut yapıda uzun süren işlemleri çok daha kısa sürede yapmanızı sağlayarak size zaman kazandırır.
 • Rüsum, Giriş/Çıkış, Otopark, Paydaş ve Ceza gelirlerinizi yüksek oranda artırır.
 • Tüm işlem ve süreçleri kayıt altına alır.
 • Geniş bir raporlama imkânı sunar.
 • Personel işlem yükünüzü azaltır.
 • Anlık fiyat listesi oluşturmanızı ve yayınlamanızı sağlar.
 • Yüksek güvenilirlik ve güvenlik sağlar.
 • İşlem maliyetlerinizi azaltır.
 • Denetim ve kontrollerin hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlar.
 • İrsaliye ile çıkışları düzenler.
 • Tüm kantarlar ile uyumlu çalışır.

Kısaca HALİS ;

                               HAL’i yönetir.